Kwan Jang Nim Technical Video 04-24-2020
Ahp Podo Ol Rigi and Ahp Cha Nut Gi

Moo Duk Kwan Kwan® Jang Nim H.C. Hwang shares insights about proper execution of the Front Stretch Kick (Ahp Podo Ol Rigi And Front Snap Kick (Ahp Cha Nut Gi).

Author

Related Posts
×