Puerto Rico Update:  World Moo Duk Kwan Designee named by Kwan Jang Nim H.C. Hwang After the resignation of Oscar Rosado, Sa bom Nim as designee for Puerto Rico, Kwan Jang NIm H.C. Hwang named Master Jim Class, Sa Dan, Dan Bon #35373, as the new World Moo Duk Kwan (more…)

Read More